Ayrıntılı ultrason

Ayrıntılı gebe ultrasonu

Ayrıntılı Gebe Ultrasonu

Ayrıntılı gebe Ultrasonografisi, bebeğin organlarının gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyotik sıvının nispeten fazla olması itibarıyla görünebilirliğinin arttığı ve böylece organların nispeten daha detaylı şekilde görülebildiği gebeliğin 18 ila 22. haftaları içinde çoğunlukla Radyoloji Uzmanı Doktorlar tarafından uygulanan bir incelemedir. Yapılan bu incelemede, annede meydana gelmiş bütün değişiklikler, yani fetüs (bebek), plasenta (bebeğin eşi), umblikal kord (bebek kordonu), serviks (doğum kanalı) açıklığı, “baştan ayağa” gözden geçirilir ve ultrason ile izlenebilecek bütün özellikler dikkatli bir biçimde incelenerek bebeğin ve gebeliğin sağlık durumu konusu için ayrıntılı bilgi sağlanır.

Buradaki esas amaç; bebeğin yapısal kusurlar açısından taranması ve değerlendirilmesidir. Detaylı ultrason incelemesinde saptanan kusurlar (makrosefali benzeri) ve/veya genetik bir kusura işaret edebilecek durumların (koroid pleksus kisti, böbrek pelvisinde genişleme, amniyotik sıvısının miktarının değerlendirilmesi bunun gibi) varlığında kesin tanı amacıyla anne adayı bilgilendirilir.

Ayrıntılı ultrason incelemesinde en tecrübeli olan ve en gelişmiş cihazları kullanan uzmanlar dahi doğumsal kusurların ancak %80’ini tetkik edebilir. Bunun sebebi ise bazı doğumsal kusurlar ultrasonografide görülemeyen yahut çok aşırı zor görülen bulgular vermesidir. Bazı bulgular da ilk belirtilerini doğum sonrası erken yada geç dönemde verir.

Ocak 11, 2016

Gebe Ultrasonu

Ayrıntılı gebe ultrasonu Ayrıntılı Gebe Ultrasonu <img class=”scale-with-grid” src=”https://i1.wp.com/drrengin.com/wp-content/uploads/2015/02/home_clinic_line.png?resize=129%2C3″ alt=”” data-recalc-dims=”1″ /> Ayrıntılı gebe Ultrasonografisi, bebeğin organlarının gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyotik sıvının nispeten fazla olması itibarıyla […]